ngọc

Bắc Giang Ném tiền tỷ xuống ao lấy ngọc

Nuôi trai nước ngọt lấy ngọc – nghề mới có triển vọng. Quyết định táo bạo  Sau khi học xong Cao đẳng xây dựng công trình đô thị, Trương Đình Tùng về quê và không xin việc ở các cơ quan nhà nước. Năm 2015, được một người bạn...