Tin tức

Đưa nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào quy ước thôn

2019-07-05 16:10

(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND TP Bắc Giang về việc đưa nội dung công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng vào quy ước thôn, Hạt Kiểm lâm TP Bắc Giang đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu giúp chính quyền địa phương 2 xã có rừng và đất lâm nghiệp gồm: Đồng Sơn và Song Mai xây dựng các nội dung liên quan tới công tác này.

(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND TP Bắc Giang về việc đưa nội dung công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng vào quy ước thôn, Hạt Kiểm lâm TP Bắc Giang đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu giúp chính quyền địa phương 2 xã có rừng và đất lâm nghiệp gồm: Đồng Sơn và Song Mai xây dựng các nội dung liên quan tới công tác này.

Đến nay, 2/7 thôn gồm Phúc Thượng (Song Mai) và Phấn Sơn (Đồng Sơn) đã hoàn thành việc đưa nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào quy ước thôn, 5/7 thôn đang triển khai các bước theo kế hoạch đề ra.


quản lý bảo vệ và  phát triển rừng, quy ước thôn, Bắc Giang, kiểm lâm

Cán bộ kiểm lâm địa bàn họp cùng Chi bộ thôn Phúc Thượng, xã Song Mai tham mưu đưa nội dung quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào quy ước thôn.

Nội dung cụ thể là những quy định về canh tác rừng, phòng chống cháy rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng và chăn thả gia súc…phù hợp với tình hình thực tế, hiện trạng rừng, phong tục, tập quán ở địa phương. 

                                                      Trần Ngọc Sơn

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/tp-bac-giang/nhip-song-do-thi/293347/dua-noi-dung-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-vao-quy-uoc-thon.htm