Tin tức

Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Giang lần thứ III

2019-08-13 14:30

(BGĐT)- Ngày 13-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bắc Giang lần thứ III tổ chức cuộc họp BCĐ Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2029. Cùng dự có các thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ đại hội.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang, đại hội các dân tộc thiểu số, tỉnh Bắc Giang

Quang cảnh buổi họp.

Tính đến thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của BCĐ Đại hội cấp tỉnh, 4 huyện  tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS gồm: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động và Yên Thế đã ban hành kế hoạch, thành lập BCĐ đại hội cấp huyện, xây dựng chương trình, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; lựa chọn 540 đại biểu dự Đại hội. 

Đại hội cấp huyện được tổ chức điểm tại Lục Nam, thời gian diễn ra vào ngày 19 và 20-8; các huyện Lục Ngạn, Yên Thế, Sơn Động tổ chức xong trong tháng 9.

Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần này có chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Dự kiến Đại hội tổ chức trong hai ngày 1 và 2-10-2019. 

Hiện BCĐ Đại hội cấp tỉnh đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, quyết tâm thư; chương trình, kịch bản, dự kiến Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội…

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận tập trung vào những nội dung như: Trang trí, khánh tiết, khẩu hiệu, văn nghệ, đại biểu tham dự cấp tỉnh; công tác thi đua khen thưởng; thay đổi bổ sung thành viên BCĐ, lựa chọn cử đoàn đại biểu dự Đại hội các DTTS toàn quốc lần thứ II, năm 2020…

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2019 có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá thành tựu, khẳng định, ghi nhận đóng góp của đồng bào các DTTS, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ đại hội. Đồng thời yêu cầu các thành viên BCĐ, tổ giúp việc căn cứ các dự thảo, kế hoạch thực hiện tốt nội dung được giao nhằm tổ chức thành công Đại hội.  

Đối với từng nội dung cụ thể như: Trang trí, khánh tiết cần lựa chọn xem xét bố trí phù hợp với mục đích nội dung Đại hội; băng rôn treo ở những tuyến đường chính; phần văn nghệ lựa chọn tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, cuộc sống, lao động sản xuất của bà con vùng DTTS; lựa chọn bố trí nơi ăn nghỉ cho phù hợp với số lượng đại biểu, bảo đảm an toàn an ninh chính trị; cơ quan truyền thông của tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung về thành tựu, kết quả nổi bật của vùng DTTS, đơn vị, cá nhân điển hình đóng góp công lao to lớn cho hoạt động DTTS ở trước, trong và sau đại hội…

Hoàng Phương

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/297758/tap-trung-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-cac-cap-tinh-bac-giang-lan-thu-iii.html